Aktiviteter i HHHerning

Kommende aktiviteter i HH Herning

HHHerning er i gang med en proces med udvikling af et nyt idegrundlag.
På denne side vil nye initiativer blive vist efterhånden, som de opstår.

Hver anden onsdag, i ulige uger, kan du/I komme til fællesspisning i pejsesalen på højskolen. ( se under fællesspisning ).

Kommende events:

INTERNATIONAL MOOR JAZZ FESTIVAL er et stort ambitiøst og festivalprojekt, der vil få Herning og specielt HHHerning ( tidligere Herning Højskole ) som omdrejningspunkt.

Ideen er opstået i et tæt samarbejde mellem Fermaten og den lokale kulturorganisationen Swinging Europe.
Der er efterfølgende nedsat flere ansvarlige udvalg, hvor meget erfarne faglige mennesker deltager.

MOOR JAZZ FESTIVAL har fået tilskud fra Herning Kommune de næste tre år, men mangler lidt mere, for at få det hele til at hænge sammen og gøre det til den store succes som INTERNATIONAL MOOR JAZZ FESTIVAL lægger op til.

De har allerede nu skrevet kontrakter med musikere, som folk vil valfarte langt fra, for at opleve. Det foreløbige program for festivalen, som er den 9. november 2019, finder du på www.moorjazzfestival.dk