Aktiviteter på HHHerning

Kommende aktiviteter på HH Herning

HHHerning er i gang med en proces med udvikling af et nyt idegrundlag.
På denne side vil nye initiativer blive vist efterhånden, som de opstår.
P.t. kan I hver anden onsdag, i ulige uger, komme til fællesspisning i pejsesalen på højskolen.

 

Der er ingen kommende events.